Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1757 tat-23 ta’ Ottubru 2019 li jemenda l-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2018/659 fir-rigward tal-inklużjoni tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq u tad-Dipendenzi tal-Kuruna tiegħu fil-lista ta’ pajjiżi terzi u partijiet mit-territorji ta’ pajjiżi terzi li minnhom huwa awtorizzat id-dħul fl-Unjoni ta’ ekwidi ħajjin u s-semen, l-ova u l-embrijuni tagħhom (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)