Rozhodnutí komise ze dne 13. února 1987, kterým se mění rozhodnutí 80/686/EHS, kterým se zřizuje Poradní výbor pro kontrolu a snižování znečištění způsobeného vypouštěním uhlovodíků do moře