Písemný dotaz E-010953/10 Fiorello Provera (EFD), Charles Tannock (ECR) a Lorenzo Fontana (EFD) Komisi. Právo šaría v indonéské provincii Aceh