Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9053 – Sumitomo/Tierra/JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP)