Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9053 — Sumitomo/Tierra/JV) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst.)