Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9053 – Sumitomo/Tierra/JV) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ.)