Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.9053 – Sumitomo/Tierra/JV) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP.)