Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/1030 оd 21. lipnja 2019. o odgodi isteka odobrenja indoksakarba za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 18 (Tekst značajan za EGP.)