Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1030, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2019, indoksakarbin käyttöä valmisteryhmään 18 kuuluvissa biosidivalmisteissa koskevan hyväksynnän voimassaolon päättymispäivän lykkäämisestä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)