Združeni zadevi C-427/16 in C-428/16: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 23. novembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Sofiyski rayonen sad – Bolgarija) – „CHEZ Elektro Bulgaria“ AD/Yordan Kotsev (C-427/16), in „FrontEx International“ EAD/Emil Yanakiev (C-428/16) (Predhodno odločanje — Konkurenca — Svoboda opravljanja storitev — Najnižji zneski nagrad, ki jih določi poklicna organizacija odvetnikov — Prepoved sodišču, da bi naložilo povračilo zneska nagrade, ki je nižji od teh najnižjih zneskov — Nacionalna ureditev, s katero se šteje, da je davek na dodano vrednost (DDV) del cene storitve, ki se opravi pri opravljanju svobodnega poklica)