C-427/16. és C-428/16. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (első tanács) 2017. november 23-i ítélete (a Sofiyski rayonen sad [Bulgária] előzetes döntéshozatali kérelmei) – „CHEZ Elektro Bulgaria” AD kontra Yordan Kotsev (C-427/16) és „FrontEx International” EAD kontra Emil Yanakiev (C-428/16) (Előzetes döntéshozatal — Verseny — A szolgáltatásnyújtás szabadsága — A munkadíjak minimális összegeinek valamely ügyvédi szakmai szervezet általi meghatározása — A bíróságokkal szembeni azon tilalom, hogy az e minimális összegeknél alacsonyabb összegű munkadíjak megtérítését rendeljék el — Olyan nemzeti szabályozás, amely a hozzáadottérték-adót [héa] a valamely szabad foglalkozás gyakorlása során nyújtott szolgáltatás ára részének tekinti)