Spojeni predmeti C-427/16 i C-428/16: Presuda Suda (prvo vijeće) od 23. studenoga 2017. (zahtjevi za prethodnu odluku koje je uputio Sofiyski rayonen sad – Bugarska) – „ČEZ Elektro Bâlgarija” AD protiv Yordana Kotseva (C 427/16), i „FrontEx International” EAD protiv Emila Yanakieva (C-428/16) (Zahtjev za prethodnu odluku — Tržišno natjecanje — Slobodno pružanje usluga — Određivanje najnižih dopuštenih iznosa nagrada za rad od strane profesionalnog udruženja odvjetnika — Zabrana sudu da naloži naknadu nagrada za rad u iznosu nižem od tih najnižih dopuštenih iznosa — Nacionalni propis u skladu s kojim porez na dodanu vrijednost (PDV) čini sastavni dio cijene usluge pružene u obavljanju slobodnog zanimanja)