Mål C-472/07: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Belgien) den 24 oktober 2007 – Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Pfizer SA, Servier Benelux SA, Sanofi-Aventis Belgium SA mot État belge