Zaak C-472/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State (België) op 24 oktober 2007 — Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie VZW, Bayer NV, Pfizer NV, Servier Benelux NV, Sanofi-Aventis Belgium NV/Belgische Staat