Věc C-472/07: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'Etat (Belgie) dne 24. října 2007 – Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Pfizer SA, Servier Benelux SA, Sanofi-Aventis Belgium SA v. Belgický stát