Věc C-492/06: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 4. října 2007 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Consiglio di Stato – Itálie) – Consorzio Elisoccorso San Raffaele v. Elilombarda s.r.l., Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca'Granda di Milano (Veřejné zakázky — Směrnice 89/665/EHS — Přezkumné řízení při zadávání veřejných zakázek — Osoby, kterým mohou být přezkumná řízení dostupná — Sdružení ad hoc , které podává nabídku — Právo každého člena sdružení ad hoc podat návrh na přezkum samostatně)