TITJUR Komise v. Itálie Rozsudek Soudního dvora ze dne 21. února 1989. # Komise Evropských společenství proti Italské republice. # Věc 203/87.