ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O PŮJČKÁCH PŘIJATÝCH EVROPSKOU UNIÍ A ÚVĚRECH POSKYTNUTÝCH EVROPSKOU UNIÍ V ROCE 2012