Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 16. června 2005 ve věci C-349/04: Komise Evropských společenství proti Lucemburskému velkovévodství (Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2002/77/ES — Trhy sítí a služeb elektronických komunikací — Neprovedení v předepsané lhůtě)