Eurons växelkurs (Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.) 7 juli 2020 2020/C 224/03