Stanovisko generálního advokáta - Capotorti - 8 května 1980.