2002 m. gegužės 31 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 64/2002, iš dalies keičiantis susitarimo XXI priedą (Statistika)