TITJUR Kohtujuristi ettepanek - Alber - 28. jaanuar 1999. # Euroopa Ühenduste Komisjon versus SIVU du plan d'eau de la Vallée du Lot ja Hydro-Réalisations SARL. # Vahekohtuklausel. # Kohtuasi C-172/97. komisjon vs. SIVU ja Hydro-Réalisations