Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah glede kakovosti voda, primernih za lupinarje (kodificirana različica) (KOM(2006)0205 - C6-0152/2006 - 2006/0067(COD))