Priporočilo PRIPOROČILO SVETA v zvezi z nacionalnim programom reform Luksemburga za leto 2016 in mnenje Sveta o programu Luksemburga za stabilnost za leto 2016$