Vec T-677/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. mája 2020 – Galletas Gullón/EUIPO – Intercontinental Great Brands (gullón TWINS COOKIE SANDWICH) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie gullón TWINS COOKIE SANDWICH – Staršia obrazová ochranná známka Európskej únie OREO – Relatívny dôvod zamietnutia zápisu – Poškodenie dobrého mena – Článok 8 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2017/1001“)