Věc T-677/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 28. května 2020 – Galletas Gullón v. EUIPO – Intercontinental Great Brands (gullón TWINS COOKIE SANDWICH) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie gullón TWINS COOKIE SANDWICH – Starší obrazová ochranná známka Evropské unie OREO – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Poškození dobrého jména – Článek 8 odst. 5 nařízení (EU) 2017/1001“)