Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt met betrekking tot de Sectorovereenkomst inzake exportkredieten voor burgerluchtvaartuigen