Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f’isem l-Unjoni rigward il-Ftehim Settorjali dwar il-Krediti ta’ Esportazzjoni għall-Inġenji tal-Ajru Ċivili