Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз във връзка с отрасловата договореност относно експортните кредити за граждански въздухоплавателни средства