Usnesení Tribunálu (prvního senátu) ze dne 6. září 2012.#Technion - Israel Institute of Technology a Technion Research & Development Foundation Ltd v. Evropská komise.#Žaloba na neplatnost – Šestý rámcový program pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace – Dopis, kterým Komise oznamuje svůj záměr vymáhat upravené částky podle smlouvy o financování výzkumu – Akty neoddělitelné od smlouvy – Nepřípustnost.#Věc T‑657/11. Usnesení Tribunálu (prvního senátu) ze dne 6. září 2012