Sklep Sveta (EU) 2018/1047 z dne 16. julija 2018 o podpisu, v imenu Unije, Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Singapur na drugi strani