Mål C-537/19: Talan väckt den 12 juli 2019 — Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike