Zadeva T-706/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. februarja 2017 – Holistic Innovation Institute/REA („Raziskovanje in tehnološki razvoj — Projekti, ki jih financira Unija na področju raziskovanja — Sedmi okvirni program za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007-2013) — Projekta ZONeSEC in Inachus — Sklep o zavrnitvi udeležbe tožeče stranke — Ničnostna in odškodninska tožba“)