Întrebare scrisă E-4717/10 Willy Meyer (GUE/NGL) adresată Comisiei. Procesul în fața instanțelor militare al lui Omar Ahmed Khadr, un minor canadian prizonier la Guantánamo