Písemný dotaz E-008644/11 Cristiana Muscardini (PPE) Komisi. Evropský koželužský průmysl a krize