USNESENÍ TRIBUNÁLU (kasační senát) 28. června 2011.#Rinse van Arum v. Evropský parlament.#Kasační opravný prostředek – Veřejná služba – Úředníci – Hodnocení – Hodnotící posudek – Hodnocení za rok 2005 – Zčásti zjevně nepřípustný a zčásti zjevně neopodstatněný kasační opravný prostředek.#Věc T‑454/09 P. USNESENÍ TRIBUNÁLU (kasační senát) 28. června 2011