/* */

Generálne riaditeľstvo pre personál a administratívu – Vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa (trieda AD 14) – Riaditeľstvo pre sociálnu a zdravotnú politiku (ADMIN.C) v Bruseli (článok 29 ods. 2 služobného poriadku) – KOM/2008/10066