Písomná otázka E-6326/09 Ana Gomes (S&D) Rade. Centrá na zadržiavanie nelegálnych prisťahovalcov