Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/597 ze dne 18. dubna 2018, kterou se mění směrnice Rady 92/66/EHS, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení newcastleské choroby (Text s významem pro EHP. )