TITJUR Sklepni predlogi generalnega pravobranilca - Reischl - 20. junija 1978. # G. R. Amylum NV in Tunnel Refineries Limited proti Svetu in Komisiji Evropskih skupnosti. # Združeni zadevi 116 in 124/77. Amylum in Tunnel Refineries proti Svetu in Komisiji