Rozsudek Soudního dvora ze dne 22. (15.) března 1966. # Macchiorlati Dalmas & Figli SAS proti Vysokému úřadu ESUO. # Věc 30-65. Macchiorlati Dalmas v. Vysoký úřad TITJUR