ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER - SAMMANFATTANDE RAPPORT Följedokument till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om utvärderingen av rådets rekommendation om långtidsarbetslösas återinträde på arbetsmarknaden