WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDEN – SAMENVATTEND VERSLAG bij VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD over de evaluatie van de Aanbeveling van de Raad betreffende de integratie van langdurig werklozen op de arbeidsmarkt