DOKUMENT TA’ ĦIDMA TAL-PERSUNAL TAL-KUMMISSJONI KONSULTAZZJONI TAL-PARTIJIET IKKONĊERNATI - RAPPORT FIL-QOSOR Li jakkumpanja d-dokument RAPPORT TAL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL dwar l-evalwazzjoni tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-integrazzjoni tal-persuni li ilhom qiegħda fis-suq tax-xogħol