RADNI DOKUMENT SLUŽBI KOMISIJE SAVJETOVANJE S DIONICIMA - SAŽETO IZVJEŠĆE priložen dokumentu IZVJEŠĆE KOMISIJE VIJEĆU o evaluaciji Preporuke Vijeća o integriranju dugotrajno nezaposlenih osoba na tržište rada