ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE INTERESSENTHØRING - SAMMENFATTENDE RAPPORT Ledsagedokument til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om evaluering af Rådets henstilling om integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet