РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА КОНСУЛТАЦИЯ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ – ОБЗОРЕН ДОКЛАД, придружаващ ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА относно оценката на Препоръката на Съвета относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда