Zadeva T-123/20: Tožba, vložena 20. februarja 2020 – Sciessent/Komisija