Lieta T-123/20: Prasība, kas celta 2020. gada 20. februārī – Sciessent/Komisija